Изгодни оферти за дрехи

За нас

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ЗА РЕМОНТА НА ПОКРИВИ?

ремонт на покриви в гр. София

Ремонтът на покрива включва няколко етапа. В зависимост дали се реализира частичен или цялостен ремонт, следва да се отремонтират и различни части на самия покрив.

• Първата стъпка е да се премахнат керемидите от покрива. Ако керемидите са нови и здрави, те могат да бъдат премахнати така, че по-голямата част от тях да могат да бъдат отново наредени на покрива.

• Премахва се изолационната вата, която е под керемидите. Тя най-често е и причината за поява на течове от покрива. Нарушената цялост на слоя е опасно, тъй като влагата и водата биха проникнали към основите на покрива.

• Покривите имат дъсчена ламперия и носещи греди. С годините тези греди се амортизират, могат да пострадат при евентуален теч, могат да изгният или да се счупят ако конструкцията на покрива не е правилна. При съмнение, че основите на покрива не са в добро състояне, е добре те да бъдат подменени, за да се минимизира рискът, покрива отново да се разкрива след още няколко сезона. Повторният ремонт многократно би ускъпил поддръжката на съоражението!

Изгодни оферти за дрехи