За нас

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ЗА РЕМОНТА НА ПОКРИВИ?

ремонт на покриви в гр. София

Ремонтът на покрива включва няколко етапа. В зависимост дали се реализира частичен или цялостен ремонт, следва да се отремонтират и различни части на самия покрив.

• Първата стъпка е да се премахнат керемидите от покрива. Ако керемидите са нови и здрави, те могат да бъдат премахнати така, че по-голямата част от тях да могат да бъдат отново наредени на покрива.

• Премахва се изолационната вата, която е под керемидите. Тя най-често е и причината за поява на течове от покрива. Нарушената цялост на слоя е опасно, тъй като влагата и водата биха проникнали към основите на покрива.

• Покривите имат дъсчена ламперия и носещи греди. С годините тези греди се амортизират, могат да пострадат при евентуален теч, могат да изгният или да се счупят ако конструкцията на покрива не е правилна. При съмнение, че основите на покрива не са в добро състояне, е добре те да бъдат подменени, за да се минимизира рискът, покрива отново да се разкрива след още няколко сезона. Повторният ремонт многократно би ускъпил поддръжката на съоражението!